LEMBAGA LADA MALAYSIA
LOT 1115, JALAN UTAMA, TANAH PUTIH,
93916 KUCHING, SARAWAK, MALAYSIA
TEL : 6082-331811

Portal Rasmi : https://www.mpb.gov.my
NO. KAD PENGENALAN

SAYA ADALAH PEMOHON BARU?   
KATA LALUAN

LUPA KATA LALUAN?


dd


PENDAFTARAN PEMOHON
P/s : Sila pastikan ruangan bertanda * diisi dengan lengkap.

NAMA PENUH *
NO. KAD PENGENALAN * cth: 880808138888 (tanpa sengkang -)
Sila pastikan NO. KAD PENGENALAN anda adalah betul dan sama seperti di dalam kad pengenalan.
Sebarang duplikasi NO. KAD PENGENALAN akan ditolak oleh sistem.

JANTINA* Lelaki Perempuan
NO. TELEFON BIMBIT *
ALAMAT E-MEL (UTAMA)*
ALAMAT E-MEL ALTERNATIF
KATA LALUAN *
SAHKAN KATA LALUAN *
PENGAKUAN PEMOHON *


Saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan dalam borang permohonan ini adalah betul dan benar. Saya memahami bahawa sekiranya terdapat maklumat yang dinyatakan didapati palsu, salah atau tidak benar, maka permohonan saya ini boleh dibatalkan. Sekiranya saya telah ditawarkan jawatan, maka Lembaga Lada Malaysia berhak menamatkan perkhidmatan saya tanpa membayar apa-apa pampasan.


Hakcipta Terpelihara 2010 Lembaga Lada Malaysia